"Kristi himmelfart viser menneskets opphøyde kall," sier paven

Kristi himmelfart, som i år feires 25. mai, viser at hvert menneske er kalt til evig liv hos Gud. Det sa Benedikt XVI den 21. mai i forbindelse med påsketidens middagsbønn Regina coeli, som han ledet fra sitt vindu mot Petersplassen.

Apostlenes gjerninger beretter om at Jesus etter oppstandelsen viste seg for disiplene i 40 dager og han ble "løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres" (Apg 1,9).

"Kristi himmelfart" har en dobbel betydning. Ved å stige "opp" viser han at han er Gud: han vender tilbake der han kom fra, til Gud, etter at han hadde utført sitt oppdrag på jorden. Men Kristus stiger også opp til himmelen med den menneskelighet som han tok på seg og som gjenoppsto fra døden: den menneskelighet er vår, og den har blitt forvandlet, har blitt guddommeliggjort, blitt evig, og forblir menneske i evighet. Derfor avslører himmelfarten hvert menneskets opphøyde kall: det er kalt til det evige liv i Guds rike, et rike av kjærlighet, lys og fred.

Paven nevnte også initiativet Walk the World, en marsj mot sult i verden, som organiseres av FNs matprogram for å overbevise regjeringer og verdensopinionen om at det er på høy tid å befri verdens barn fra sult.

"Med alles hjelp håper jeg at det går an å beseire den sult som ennå plager menneskeheten og truer milioner av menneskeliv. Først og fremst tenker jeg på den dramatiske nødsituasjonen i Darfur i Sudan, der det er vanskelig å tilfredsstille befolkningens grunnleggende behov for mat," sa paven.

Konflikten i Darfur i vestre Sudan begynte i år 2003 som en strid om naturtilgang etter en miljøkatastrofe. Allerede for ett år siden berettet FN at over 300 000 mennesker har dødd i konflikten siden 2003. Fredsforhandlinger har nå pågått i flere måneder mellom Sudans arabiske regjering og de to største lokale rebellgruppene. FN kritiseres ikke minst av USA for samme handlingslammelse som under folkemordet i Rwanda.

Paven avsluttet sin søndagstale med å be om alles forbønn for at "den apostoliske reisen til Polen til minne om pave Johannes Paul II skal bære frukt."

Vatikanradioen (23. mai 2006)

av Webmaster publisert 23.05.2006, sist endret 23.05.2006 - 14:17