Katolsk messe i Torpo stavkirke i Hallingdal den 17. juni

Torpo stavkirke

Lørdag den 17. juni blir det feiret katolsk messe i Torpo stavkirke. Torpo ligger i Ål kommune i Hallingdal og sogner til St. Teresia menighet på Hønefoss. Messen celebreres av p. Andre-Marie Le Thien Vinh og starter kl. 18.00. Etter messen blir det salg av kaffe og kaker på kirkebakken, og det vil være guider til stede for de som er interessert i mer informasjon om stavkirken.

St. Teresia menighet har siden før jul feiret messe hver måned i Hallingdal og har til dette formålet gratis fått låne bedehuset på Gol.

Menigheten har en tid fokusert på å bygge opp et katolsk miljø i Valdres, med blant annet katolsk forum og jevnlig messefeiring. Nå har menigheten også rettet rettet øyene mot Hallingdal, sa menighetsrådsfomann Georg Fr. Rieber-Mohn til avisen Hallingdølen den 18. mars.

Det er per i dag i overkant av 30 registerte katolikker i Hallingdal, som inntil for få måneder siden var henvist til en lang kirkevei til Hønefoss.

Torpo stavkirke dateres vanligvis til slutten av 1100-tallet og er viet til St. Margareta av Antiokia. Kirken, som er av borgundtypen, er Hallingdals eldste bygning. Koret ble revet i 1880, og dette hadde samme bredde som skipet.

Kirken har en flott utskåret portal og den kjente Torpo-baldakinen - med fremstillinger fra middelalderen av St. Margaretas liv.

I utgangspunktet skulle hele kirken rives i 1880, men Fortidsminneforeningen kjøpte skipet, slik at det i dag er bevart.

www.fortidsminneforeningen.no / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. mai 2006)

av Webmaster publisert 23.05.2006, sist endret 23.05.2006 - 15:10