Katolske prester og ordensfolk kan endelig arbeide "dobbelt"

 Se også:

Etter et år med stridigheter i Kochi i India, kan seks katolske prester og to nonner endelig få virke som jurister. Uenigheten har dreid seg om hvorvidt de åtte katolikkene kunne erklæres og godkjennes som "tjenestedyktige". Myndighetene i Kerala anså det som problematisk at en "aktiv religiøs" gruppe kunne virke på flere områder. De tolket det slik at prester og nonner allerede var "yrker".

En av nonnene førte saken opp til høyesterett. Hun appellerte overfor myndighetene for det hun mente var religiøs diskriminering. Etter hvert fikk søster Teena Jose flere katolske støttespillere, som også krevde rettferdiggjørelse av sine yrker.

Høyesterett har nå endelig imøtekommet kirkens tjenestefolk, og ordlyden er nå annerledes. Den slår fast at et religiøst kall ikke kan anses som en profesjon eller et yrke. Heretter kan katolske geistlige og ordensfolk virke som jurister eller ha andre profesjoner.

Arbeid for å hjelpe de fattige og også gi disse juridisk bistand ved behov, er sentralt for Den katolske kirke i landet - de nødlidende kan ikke stå vergeløse eller komme i fare for å miste sin integritet. Det er kirkens oppgave å fremme sannheten og kjærligheten overfor de svakeste, sier de åtte katolikkene.

AsiaNews (24. mai 2006)

av Webmaster publisert 24.05.2006, sist endret 24.05.2006 - 12:22