Glede i India over utnevnelsen av kardinal Dias som prefekt for Kongregasjonen for Folketnes Evangelisering

 Se også:

I Mumbai er den katolske menigheten svært glade for den anerkjennelsen den indiske kardinalen Ivan Dias har fått som prefekt av Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering. De troende anser kardinalen som den rette person i tjenesten - han har bred kjennskap til ulike kulturer, og også hans kunnskap om det afrikanske kontinentet favner bredt. I tillegg kjenner han godt til forholdene i de asiatiske land der Den katolske kirke fremdeles er forholdsvis ung. Kardinalen viser stor forståelse for mennesker i de lavere sosiale lag i disse landene. Med denne spesielle innsikten og hans visjoner kan kardinal Dias som prefekt for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering bli en stor berikelse for kirken, mener de troende i Mumbai.

Msgr. Oswald Gracias, leder av bispekonferansen i India, sier at den gledelige utnevelsen er en stor anerkjennelse for landet. Også lederen for All India Catholic Union, John Dayal, understreker at indiske katolikker anser det som en stor ære at Dias er indisk.

AsiaNews (24. mai 2006)

av Webmaster publisert 24.05.2006, sist endret 24.05.2006 - 12:35