Over 2000 troende fra Hviterussland vil møte paven

De hellige messer celebrert ved pave Benedikt XVI i Warsawa og Krakov, i forbindelse med hans pastoralbesøk til Polen den 25.-28. mai, vil bli fulgt også av katolikker fra Hviterussland. Ca. 2400 pilgrimer fra de fire bispedømmene i Hviterussland vil komme til Polen i anledning pavens pilgrimsreise. Majoriteten av disse kommer fra Grodno bispedømme.

 Se også:

Erkebiskopen i Minsk og Mogilev, kardinal Kazimierz Swiatek, leder for den hviterussiske katolske kirke, vil sammen med de lokale biskopene også delta i møtene med Den Hellige Far i Polen, i følge biskopen av erkebispedømmet Minsk og Mogilev, Antoni Dziemianko

1200 pilegrimer fra bispedømmet Grodno vil utgjøre majoriteten. I tillegg kommer ca. 700 mennesker fra Minsk og Mogilev, 300 fra Vitebsk og 200 fra Pnin. Ca. 90 hviterussiske katolikker som feirer messe etter gresk ritus, vil også komme for å hilse på paven.

De fleste drar til Warsawa, og noen til Krakov. Spesielle tog vil bli satt opp fra Grodno og Minsk. Pilgrimene fra Hviterussland er tilbudt gratis visum, og hviterussiske myndigheter har lovet en stømlinjeformet grensekontroll på sjekkpunktene Kuznica Bialostocka og Brest.

www.b16.pl (24. mai 2006)