Stor deltagelse i og interesse for pavebesøket

Over en million voksne polakker planlegger å ta del i møtet med pave Benedikt XVI. Hele landet vil følge direkte tv-overføringer av pilegrimsprogrammet, viser resultatene fra offentlige meningsmålinger bestilt av "Rzeczpospolita" - utført to uker før pavens besøk.

 Se også:

Så mange som 11% av den voksne polske befolkningen vil ta del i pavebesøket. Dette tallet vil være større hvis skoleelever og barn regnes med. Undersøkelsen viser at pave Benedikt vil bli hilst personlig av 19% av universitets studenter og så mange som 30% av alle polske 18-19-åringer. Tre fjerdedeler av denne unge gruppen vil møte ham i Krakow på lørdagsbønnen i Blonia Common, der det forventes å være 300 000 unge mennesker til stede.

Undersøkelsen viser videre at det største antallet pilgrimer vil dra til Krakow. 40% av tre millioner pilegrimer vil møte paven der. Omtrendt en tredjedel av 3,3 millioner troende vil delta i Den hellige messe i Warsawa.

www.b16.pl (24. mai 2006)