Katolske studier ved Menighetsfakultetet (MF) til høsten

 Se også:

Det Teologiske Menighetsfakultetet (MF) i Oslo åpnet høsten 2005 for katolske studier på universitetsnivå. De katolske studieprogrammene er et resultat av MFs ønske om å tjene aktuelle kirkelige behov i Norge på tvers av konfesjonsgrenser, og også høsten 2006 tilbyr MF katolske emner på bachelor- og masternivå.

Fakultetet tilbyr to mastergrader med studieretning katolsk teologi; ett fordypningsstudium over fem år med kun teologiske emner, og ett tilbud hovedsakelig tilpasset lærere og kateketer (2 år).

På masternivå er det "Katolsk sosiallære: Sosialetikk og politisk etikk" (KAT 501) som er høstens kurs.

De eksplisitt katolske emnene på bachelornivå til høsten er "Katolsk praktisk teologi: Liturgia, dikonia, matyria" (KAT 171).

Søknadsfrist for emnene er 1. juli.

For mer informasjon, se egen brosjyre eller info på MFs hjemmeside.

MF / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. mai 2006)

av Webmaster publisert 24.05.2006, sist endret 24.05.2006 - 17:12