Paven advarer mot lettvindte dommer over tidligere tider

Vi må erkjenne at det finnes syndere i kirken, betonte Benedikt XVI da han traff katolske prester i Warszawas domkirke den 25. mai.

-Vi tror at kirken er hellig, men det finnes syndige mennesker i den. Man må ta avstand fra den fristelsen det er å kun identifisere seg med de som er uten synd.

-Men man må også vokte seg vel for å felle dom over de som levde i andre generasjoner. De levde i andre tider og omstendigheter. Det kreves ydmyk oppriktighet for å ikke fornekte de gamle synder, men man kan heller ikke falle ned i lettkjøpte anklager av mangel på skikkelige bevis og i manglende kunnkap om forgagne tiders tankesett.

-Når vi ber om tilgivelse for det onde som er begått i tidligere tider, må vi også minnes det gode som ble gjort, ved hjelp av Guds hånd, sa Benedikt XVI.

Les mer om pavens apostoliske reise til Polen her.

Vaikanradioen, 25. mai 2006 (25. mai 2006)