Biskop Anthony Li Duan død; kan ha vært hemmelig kardinal

 Se også:

Erkebiskopen av Xian, msgr. Anthony Li Duan, døde den 24. mai etter et langt sykeleie. Han ble 78 år gammel. Han var en av biskopene i den såkalt offisielle katolske kirke i Kina, men hadde innhentet pavens approbasjon. Mange antar at han var den hemmelig kardinalutnevnte som pave Johannes Paul II hadde i tankene med sin "in pectore"-nominasjon i 2004.

Pave Benedikt XVI inviterte ham til å delta på den internasjonale bispesynoden i Roma i fjor høst, men verken han eller de tre andre fikk de nødvendige reisedokumenter fra de kinesiske myndigheter. Paven sendte ham da en spesiell synode-ring som uttrykk for at Li var i full enhet med Pavestolen og den universelle katolske kirke.

Erkebiskop Li hadde gode forbindelser med den katolske undergrunnskirke. Han viste stort mot, som i januar 2000, da han nektet å ha noe å gjøre med de uhjemlede bispevielsene som den regjeringsdirigerte patriotiske katolske forening drev gjennom i Beijing. Det førte til lange avhør og stadige razziaer fra politiets side. Han utviste stor fromhet og visdom; da en folkemengde i fjor ble anstiftet av bymyndigheter i Xian til å gå fysisk løs på en nonneorden som forsvarte en katolsk skole som myndighetene ønsket å konfiskere, valgte han å "kjøpe" skolen (som allerede var kirkens eiendom) for å få saken ut av verden, uten ytterligere vold.

Den katolske tro har opplevd en fenomenal tilvekst i Xian i mange år. Mange yngre katolske biskoper ser hen til msgr. som et inspirerende forbilde. Ifølge den kirekelige Kina-ekspert fader Gianni Criveller, har msgr. Li de siste ti til femten år vært den biskop i Kina som Pavestolen har hatt mest tillit til. Hans innsats for å bygge bro mellom "offisielle" katolikker og undergrunnskatolikkene ble høyt skattet i Roma.

Som så mange andre katolske prester, måtte han tilbringe mange år i fengsel eller i tvangsarbeid-leirer (1954-57, 1958-60 og 1966-79). Han ble løslatt fra tvangsarbeid i 1979, og virket deretter i syv år som sogneprest i menigheten Gongyi (Lintong), der han den 31. mai skal begraves.

AsiaNews (25. mai 2006)