Første presteordinasjon på 30 år

Den 16. juni blir den 32 år gamle Sophone Vilavongsy ordinert til oblatprest i Laos. Han blir den første som ordineres på 30 år, etter at kommunistene forviste alle utenlandske misjonærer i 1975.

Broder Sophone skulle ha vært ordinert allerede i desember 2005, men myndighetene satte en stopper for prestevielsen. AsiaNews kan meddele at det ikke vil bli noen stor markering av dagen i juni, men den vil uansett bli verdig feiret. Det vil foretas ytterligere fire presteordinasjoner i løpet av 2006/2007.

Det ble ikke gitt noen god forklaring på hvorfor myndighetene stanset den planlagte ordinasjonen for et halvt år siden. Den eneste begrunnelsen var at dette ikke kunne skje i offentlighet, eller at det ville blitt en særegen eller overdreven bruk av ritualer under seremonien. På tidspunktet for avlysningen, var det allerede kommet tilreisende fra Australia for å overvære ordinasjonen.

I 1975 var det ikke mulig for noen religiøse grupper av utenlandsk opprinnelse å komme inn i Laos. I dag eksisterer det seminarer og utdannelse for ordensfolk i Paksè. Her føres det en streng kontroll av institusjonene, og lærere og studenter er alle fra Laos.

Mellom 1935 og 1975 var det ca. 100 legbrødre og -søstre i landet. De fleste var franske og italienske. Sterke bånd ble knyttet til innbyggerne. En liten, men vital gruppe av katolikker vokste frem, men under krigen ble syv oblatprester drept. Da kommunistene overtok, ble de andre utvist fra landet.

AsiaNews (26. mai 2006)

av Webmaster publisert 26.05.2006, sist endret 26.05.2006 - 10:46