Kirken i Afrika tredobles?

 Se også:

- Afrika er mest dynamisk i forhold til Kirkens vekst, ettersom antallet katolikker på dette kontinentet praktisk talt er tredoblet fra 1978 til 2004, rapporterer Vatikanet.

Vatikanets pressekontor utga for en tid tilbake den nyeste utgaven av "Kirkens statistiske årbok", som er produsert av Sentralkontoret for kirkelig statistikk og utgitt av Vatikanets "Libreria Editrice".

Pressekontoret meddelte en "rask vekst" i antall katolikker verden over i løpet av de siste 26 år, som dekker nesten hele pave Johannes Paul IIs pontifikat. Dette er en økning fra 757 millioner til 1.09 milliard.

Disse tallene er imidlertid "mindre oppløftende", forklarer Vatikanet, dersom en ser dem i lys av utviklingen av hele verdens befolkning, som økte fra 4.2 til 6.4 milliarder i samme tidsrom.

Vatikanet rapporterer om en "liten nedgang" i andel katolikker på verdensbasis, fra 17,99% til 17,19%.

- Disse talene uttrykker en syntese av svært ulike situasjoner i de forskjellige verdensdeler, legger Vatikanets pressekontor til.

Når det gjelder Europa, "er det en tydelig pause som i det alt vesentlige må tilskrives den velkjente demografiske situasjon i den gamle verden", der hele befolkningen - "som akkurat nå er i en stabiliseringsfase" - ventes å minske i de kommende tiår.

Antallet personer som ble døpt i Europa i 2004 var nesten 280 millioner - omtrent 12 millioner flere enn i 1978 - et tall som er litt mindre enn det som ble registrert i 1988. I relative tall viste antall katolikker liten variasjon fra 1978 til 2004: fra 40.5 til 39.5 for hver 100 innbyggere.

Ny vekst

Afrika viser, i motsetning til Europa, en tydelig mer dynamisk virkelighet, da antallet katolikker på disse 26 årene vokste fra 55 millioner til 149 millioner. Antallet katolikker for hver 100 innbyggere vokste fra 12.4 til nesten 17.

Amerika og Asia viser for sin del en situasjon som ligger mellom Europa og Afrika.

Amerikanske katolikker fortsetter å representere et stabilt tall på 62% av befolkningen, mens antallet katolikker i Asia har økt fra 2,5% til 3%. Antallet i Oceania er også stabilt - rundt 26% av befolkningen.

Vatikanet konstaterte at katolikker i Afrika nå utgjør 13,5% av det totale antall katolikker i verden, opp fra 7% i 1978.

Katolikker i Europa utgjør imidlertid 25,4% av verdens katolske befolkning, ned fra 35% i 1978.

Nesten halvparten av verdens katolikker bor i Nord- og Sør-Amerika.

Katolikker i Asia representerer 10,3% av totalbefolkningen i verden, og katolikker i Oceania representerer 0,8%.

Zenit (26. mai 2006)

av Webmaster publisert 26.05.2006, sist endret 26.05.2006 - 14:13