Ny viktig beskjed til katolikker som mottar brev fra Fylkesmannen

 Se også:

Oslo katolske bispedømme (OKB) er blitt klar over at det er utsendt to typer brev til en rekke av våre medlemmer vedrørende deres angivelige dobbeltmedlemskap i andre tros- eller livssynssamfunn. Verken Kultur- og kirkedepartementet eller Fylkesmannen hadde gitt Den katolske kirke forvarsel om det andre av de brevene som skulle sendes ut. Brevene dreier seg om forskjellige typer dobbeltmedlemsskap, og de må håndteres på hver sin måte av mottakeren.

1) Dobbeltregistrering i forhold til Den norske kirke

Det er på landssbasis over 11.000 katolikker som mottar/har mottatt brev om at de (eller deres katolske barn) også er ført som medlem i Den norske kirke (den protestantiske statskirken).

Riktig håndtering av dette brevet er at det ikke besvares.

2) Dobbeltregistrering med et annet trossamfunn

Det er over 1.100 som får brev om at den både er medlemmer i Den katolske kirke og et annet trossamfunn.

Dette brevet må en katolikk håndtere på en annen måte.

  • Fyll ut svarblanketten med navn og adresse til det trossamfunnet du IKKE tilhører
  • Send blanketten til det trossamfunnet/livssynssamfunnet du skal strykes fra

Vi antar at de fleste av mottakerne av dette brevet faktisk er katolikker som aldri har meldt seg ut av sin kirke. Vi tror at at feiloppføringen bare unntaksvis er i den katolske kirkes register, skjønt vi vet at endel feil også er gjort på de katolske menighetskontorer.


Det er en rekke prinsippielle og rettslige sider ved Kultur- og kirkedepartementets opplegg som er urovekkende. Det er ille at departementet ikke gjorde kirken oppmerksom på det andre brevet de skulle sende ut. Da hadde de orienteringer kirken kom med før folk mottok brevene i posten vært bedre.

Språkbruken på svarblanketten i det andre brevet er også klossete: En katolikk som ikke ønsker å stå feilaktig oppført som medlem i et annet trossamfunn, burde få slippe å gjøre oppmerksom på det på et skjema med overskriften "Utmeldingsblankett". I de aller fleste tilfeller påpeker man en feilregistrering, og det er ikke det samme som å "melde seg ut". Kanskje burde en katolikk som fyller ut dette skjemaet presisere at man enten aldri har tilhørt det andre trossamfunnet, evt at man mar meldt seg ut av det for lenge siden. En slik presiseriung bør gjøres uten aggresjon - det vil som regel dreie seg om hendelige uhell.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) CT/MT (27. mai 2006)

av Webmaster publisert 27.05.2006, sist endret 27.05.2006 - 12:32