Pavens lørdag i Polen

Lørdag fortsatte pave Benedikt XVIs fire dager lange besøk til Polen. Og også denne dagen var det et folkehav som møtte ham. De første mediautspillene om at den nåværende paven ikke samler like store skarer som Johannes Paul II, stilnet allerede fredag ettermiddag, da til sammen ca. en halv million mennesker hilste paven. Det var tydelig at mange medier ikke helt visste hvordan de skulle dekke denne pavereisen, som ikke på noen måte handler om politikk eller nasjonale spørsmål. Katolisisme, ikke nasjonalisme, synes å være Benedikt XVIs tema når han i taler og prekener forteller hva han ser som det kristne livs kjerne: et personlig møte med Gud og respekt for den sannhet Gud har betrodd kirken. Paven talte til Polen, men også til alle vestlige land, delvis på polsk, aldri på tysk, men ofte på italiensk - for å formidle sitt budskap til verden gjennom de rutinerte Vatikan-journalistene som er med på reisen og er vant til italiensk som arbeidsspråk. Polakkene følger og setter pris på også den tyske paven, og kanskje beror deres interesse i at mange faktisk er katolikker, ikke bare polakker, tross spådommer om at Polens katolisisme skulle feies bort av sekularisering og kommersialisering etter 1989.

Nøkkelen til dette perspektivet på Polen-reisen er kanskje Benedikt XVIs korte svar da en reporter på flyet på vei til Warszawa spurte hvordan det føltes som tysker å besøke Polen og Auschwitz. Paven svarte:

- Jeg er først og fremst katolikk. Vi må først og fremst huske at vi er katolikker. Nasjonalitetene må føyes inn i og relativiseres i den større enhet som er det katolske fellesskapet, sa Benedikt XVI.

Paven i Wadowice

Lørdagen, reisens tredje dag, begynte med at 30.000 mennesker var samlet på et torg i Karol Wojtylas lille hjemsted Wadowice, som ligger ved foten av Tatra-fjellene, for å treffe den polske pavens etterfølger. Folkemengden sang og viftet med Vatikanets og Polens flagg og med faner der det sto på italiensk "santo subito", "helligkår ham snarest", som ved Johannes Paul IIs begravelse for et drøyt år siden.

Benedikt XVI sto foran den barokk-kirke der Karol Wojtyla ble døpt og var ministrant, og han sa at han var kommet for å be sammen med Wadowices innbyggere om at "han snart må helgenforklares". Paven siterte det Johannes Paul II selv sa under et besøk i sin hjemby i 1979, om kirken i Wadowice og om den døpefont der han ble døpt:

- I denne døpefont ble jeg Guds barn den 20. juni 1920, her fikk jeg ta imot troen på min gjenløser, her tok jeg imot hans kirkes fellesskap. Jeg kysset høytidelig denne døpefont ved tusenårsminnet for Polens dåp, da jeg var erkebiskop av Krakow. Jeg kysset den høytidelig ved femtiårsminnet av min egen dåp, da jeg var kardinal. Og i dag har jeg kysset denne døpefont en tredje gang, denne gang som Peters etterfølger.

Benedikt XVI sa at nøkkelen for å forstå Johannes Paul IIs konsekvente tro er nettopp hans bevissthet om hva dåpen er og innebærer: "En bevissthet om at dåpen, som rettferdiggjør, også er et kall til å verne om den rettferdighet som springer ut av troen."

Erkebiskopen av Krakow, kardinal Stanislaw Dziwisz, som var Johannes Paul IIs personlige sekretær, sa at Polen tok imot den nye paven "med samme glede som vi hilste på den store Johannes Paul II."

- Vi kan være sikre på at vår elskede pave står i vinduet i Guds hus og ser oss, sa han, og siterte det kardinal Joseph Ratzinger sa ved sin forgjengers begravelse i april i fjor, kort tid før han ble valgt til hans etterfølger. Før han talte til folkemengden på torget, ba Benedikt XVI i kirken og besøkte et museum i det hus der Karol Wojtyla vokste opp i en toromsleilighet.

Etter besøket i Wadowice fortsatte paven til to helligdommer i nærheten, som var spesielt viktige for Johannes Paul II: Kalwaria, som han ofte som barn besøkte med sin far, og helligdommen Guds Barmhjertighet, som han selv vigslet i år 2002 og som foreviger den polske nonnen og mystikeren Faustyna Kowalskas (1905-1938) "budskap om Guds barmhjertighet", som hadde en stor betydning for Johannes Paul IIs åndelige liv og på hans syn på oppdraget som pave.

Les mer om pavens apostoliske reise til Polen her.

Vatikanradioen (29. mai 2006)

av Webmaster publisert 29.05.2006, sist endret 29.05.2006 - 11:25