Erkebiskop Amato forklarer angrepene på den kristne tro

En representant for Vatikanet sier at det er gjort forsøk på å bringe Kirken i vanry fordi den er den eneste institusjon som taler tydelig om eksistensielle spørsmål.

Erkebiskop Angelo Amato, sekretær for Troskongregasjonen, reflekterte i en sending i Vatikanradioen over spørsmål knyttet til bøker som "Da Vinci-koden" og "Judas-evangeliet".

"Det er et faktum at man i dag ustraffet kan snakke nedsettende om paven, slik det skjer bl.a. i Tyskland," sa erkebiskopen. "Man kan også fritt forfalske kristendommens historiske fakta uten den minste respekt for etikk knyttet til historieskriving eller religion."

I denne forbindelse virker innholdet i de nevnte verkene, "som mangler forankring i virkeligheten, (...) som baktalelse av Kirken, i den hensikt å bringe den i vanry, " sa representanten for Vatikanet.

Han antydet at angrepene er kommet fordi "Kirken i dag er den eneste institusjon som klart og tydelig forsvarer menneskelivet fra unnfangelse til død, som forsvarer familien, som taler klart om etiske spørsmål vedrørende seksualitet og bioteknologi, og som fremhever verdiene lagt ned i de ti bud."

Forvrengt

Om "Da Vinci-koden" sa erkebiskop Amato at "hele boken er en ondsinnet forvrengning av sannheten."

"For eksempel, det å fornekte Jesu guddommelighet og hevde at den ble oppfunnet på kirkemøtet i Nikea i 325, er historieforfalskning," bemerket han.

Biskopen forklarte at "umiddelbart etter Kristi død og oppstandelse, på 40-tallet e.Kr., sang Kirken den kjente hymnen som vi finner i Paulus brev til Filipperne: "Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik."

For å forsvare troens sannheter, fortsetter Kirken "sitt arbeid for å forsvare denne læresetning gjennom pavens og biskopenes embete," og gjennom Troskongregasjonen, som "stadig forsvarer kristenheten ved å korrigere feilaktige tologiske teorier," sa erkebiskop Amato (67).

Etter hans mening "burde kirkene og de kristne samfunn tale tydelig, ja, rope Sannheten ut fra takene, som evangeliet sier, for å stoppe løgnene, som dessverre bruker medienes samtlige overtalelseskunster for å oppnå bred enighet om dette."

Zenit , 18. mai 2006 (30. mai 2006)

av Webmaster publisert 30.05.2006, sist endret 30.05.2006 - 09:53