Ønsker du å gi et år i tjeneste for kirken i Norge?

Er du kvinne i alderen 20 til 35 år, og har du lyst til å sette av et år i tjeneste for Kirken?

Da kan ett års volontørtjeneste være noe for deg...

Å gi et helt år av sitt liv kan være økonomisk vanskelig, både fordi arbeid innen Kirken er ubetalt og fordi man må ha et sted å bo og noe å leve av.

Derfor ønsker søstrene ved Sta. Katarinahjemmet å gi mulighet for unge som ønsker å sette av en del av livet til arbeid for Kirken.

Som volontør i regi av søstrene på Sta. Katarinahjemmet, får du:

* Kost og losji, samt litt lommepenger

* God erfaring fra den katolske kirkes forskjellige virksomheter

* God og bred arbeidserfaring

* Godt bomiljø

* Bønnefellesskap

Dette må du gi:

* Et år av ditt liv (10 mnd.)

* Arbeide 18 timer per uke i klosterets gjestehus og studenthjem

* Minimum 10 timer per uke for andre kirkelige organer, som menighet, NUK, Fransiskushjelpen eller lignende.

NB! Det er ikke mulig å kombinere volontørarbeidet med studier eller betalt arbeid.

Muligheten til å fungere som volontør er mange, også innen Den katolske kirke i Norge.

Noen eksempler er:

St. Olav domkirke: Katekese, kirkekaffe, kirkevakt, menighetsblad, barne- og ungdomsarbeid...

Norges Unge Katolikker (NUK): NUK er svært positive til å ha en volontør noen timer i uken. Nærmere beskjed om hva arbeidet vil innebære, fås ved henvendelse Sta. Katarinahjemmet.

Fransiskushjelpen: Pleietjeneste (omsorg og pleie til kreftpasienter, alvorlig syke og døende). Besøkstjeneste (besøk hos eldre og pleietrengende). Sorgtjeneste (hjelp og støtte til mennesker i sorg). Fratello (oppsøkende tjeneste blant byens narkomane, uteliggere, prostituerte...).

Fransiskushjelpen vil ha kurs for nye hjelpere i august/september 2006.

Hvis dette er noe for deg, send en skriftlig søknad innen 26. juni til

Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgt. 9, 0367 Oslo (Merk konvolutten "Volontør for Kirken"),

eller på e-post:

rom.katarinahjemmet@katolsk.no

Søknaden må inneholde opplysninger som:

* alder

* hvorfor du ønsker å være volontør

* arbeidserfaring

* interesser

* evt. språkkunskaper

* evt. studier (nb! Man kan ikke studere volontør-året)

* ønsker for volontørvirksomheten utover hjelpen på Sta. Katarinahjemmet.

Melding fra Katarinahjemmet / KI-Katolske Informasjonstjeneste (Oslo) (30. mai 2006)

av Webmaster publisert 30.05.2006, sist endret 30.05.2006 - 10:26