Polen: John Allen: Attempting to slay God was Auschwitz's greatest evil, pope says

Lenkeadressen er: http://nationalcatholicreporter.org/word/

av Webmaster publisert 30.05.2006, sist endret 06.01.2011 - 15:49