Saligkåringsprosess for pater Vincent R. Capodanno, amerikansk feltprest innledet

Med Vatikanets samtykke har det amerikanske militærordinariat ("US Archdiocese for the Military Services") innledet en offisiell granskning av feltpresten Vincent R. Capodannos liv, med tanke på en mulig fremtidig helligkåring.

Pater Capodanno M.M. var prest i marinen og døde i Vietnam mens han var sjelesørger for US Marines. Han døde etter å ha blitt livsfarlig såret av en skarpskytter den 4. september 1967. Hans selvoppofrende innsats for soldatenes åndelige vel, og hans beredvillighet til å bistå de sårede på slagmarken selv under fare for eget liv, er blant beveggrunnene for at mange ønsker ham saligkåret.

Han er blitt minnet på mange vis i den amerikanske marine. Til minne om han er det en rekke kapeller, en boulevard og et utdannelsesfond. I 1973 ble et antiubåtfartøy oppkalt etter ham, USS Capodanno. (Skipet var en del av USAs flåte i tyve år, og ble senere solgt til Tyrkia der det nå seiler under et annet navn.)

av Webmaster publisert 31.05.2006, sist endret 31.05.2006 - 09:51