10 % har overveid preste- eller ordenskall

En ny undersøkelse foretatt av det italienske opinionsundersøkelsesinstituttet Eurisko i anledning Verdensdagen for religiøse kall den 7. mai, viser at det blant i overkant av 1000 italienske unge menn og kvinner er ca. 10 % som har overveid et kall som prest eller søster/nonne.

Mange viker imidlertid tilbake først og fremst av frykt for ensomhet. Blant andre faktorer som synes å holde de unge tilbake, angir 55 % avkall på ekteskap og barn. 36,1 % finner det avskrekkende at det dreier seg om et permanent engasjement, og 27,3 % opplever at ansvaret ville være for stort.

Blant kallene som de unge setter høyest, er arbeidet som prest eller søster i den tredje verden (73,3 %). 59 % mener det er meget viktig å arbeide for unge og marginaliserte, og 57% mener det er viktig at prester og ordensfolk tar seg av de syke. Kun 10 % mener at det kontemplative ordensliv er viktig.

Rino Fisichella, rektor ved det pavelige Lateran-universitetet, sier i en kommentar til undersøkelsen at den viser ungdommens respekt for det hellige og deres behov for å bli tatt på alvor av voksne. Samtidig viser undersøkelsen, sier han, hvor viktig det er at prester og ordensfolk lever sine kall på en troverdig måte.

Katolsk Orientering nr. 10-2006 (31. mai 2006)

av Webmaster publisert 31.05.2006, sist endret 31.05.2006 - 13:26