"Det pavelige akademi for livet" applauderer Milano-leger

Biskop Elio Sgreccia, president for "Det pavelige akademi for livet", applauderte legene i Milano hvis innsats gjorde det mulig for et jentebarn å bli født den 10. juni, flere uker etter at barnets mor ble erklært hjernedød.

Moren, som i mediene kun refereres til som Christina, ble rammet av et hjerneslag den 23. mars. Til tross for at hun falt i en irreversiebel koma, holdt legene henne i live for å redde hennes ufødte barn. Den 10. juni ble barnet forløst ved keisersnitt. Selv om barnet, som er kalt Christina etter sin mor, ble forløst to måneder for tidlig, kunne den lille jenta umiddelbart puste ved egen kraft. Hennes mor, som ble koblet fra respiratoren etter fødselen, døde samme dag.

CWNews.com (13. juni 2006)

av Webmaster publisert 13.06.2006, sist endret 13.06.2006 - 12:36