Kirkestatistikk før pavebesøket

 Se også:

I forbindelse med Benedikt XVI sin forestående apostoliske reise til Valencia, Spania, blir det gitt ut statistikk om Kirken i Spania. Reisen blir pavens tredje besøk utenfor Italia og vil finne sted 8. og 9. juli. Tallene ble oppdatert 31. desember 2004.

Spania har en befolkning på 41.9 millioner, derav er 39.4 millioner (94.1%) katolikker. Det er 70 kirkedistrikter (erkebispedømmer og bispedømmer), 22.599 menigheter og 4.428 andre typer sjelesorgssentra. Landet har nå 132 biskoper, 26.330 prester, 60.079 ordensfolk, 3.229 legmedlemmer av sekularinstitutter og 102.973 kateketer. Det er 2.483 elever ved de forberedende presteseminarer ("småseminarer"), og 2.259 seminarister ved de regulære presteseminarer.

Sammenlagt 1.578.609 barn og unge går på 5.882 katolske utdannelsesinstitusjoner, fra barnehager til universiteter. Kirken driver ellers 97 sykehus, 133 klinikker, 943 aldershjem og hjem for funksjonshemmede, 549 barnehjem eller småbarnsstasjoner, 108 familierådgivningskontorer eller andre livsvernssentra, og 2.405 sentra for utdannelse og sosial rehabilitering.

VIS (19. juni 2006)