Ekskommunikasjon for forskning på embryo-stamceller?

De som gjennomfører forskning der man destruerer menneskelige embryo, kan bli ekskommunisert, advarer presidenten for Det pavelige råd for familien.

Kardinal Alfonso Lopez Trujillo sier i et intervju med den italienske ukeavisen Famiglia Cristiana at i likhet med de som er involvert i å foreta provoserte aborter, kan den kanoniske straffen ekskommunikasjon også gis til de som er involvert i denne type stamcelleforskning.

CWNews.com (3. juli 2006)

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 03.07.2006 - 18:47