Fredrik Hansen diakonviet

Diakon Fredrik Hansen

Fredrik Hansen ble ordinert til diakon lørdag den 1. juli i St. Olav domkirke i Oslo, av biskop Bernt Eidsvig.

I tillegg til en full kirke, sang deltagere fra Norges Unge Katolikkers barneleir Oslo/Øst under messen.

Etter p. Peter Nguyen Tuan Van er Fredrik Hansen den yngste som er blitt viet til diakon i Oslo katolske bispedømme i nyere tid. Det er nå fire diakoner i bispedømmet, hvorav de tre andre er permanente diakoner.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. juli 2006)

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 03.07.2006 - 19:16