Medjugorje-åpenbaringer er splittende, advarer biskop

 Se også:

Den katolske biskopen, som har byen Medjugorje i sitt bispedømme, advarer mot "noe som minner om skisma" i menigheten der det angivelig skal ha skjedd Maria-åpenbaringer.

I en preken i Medjugorje, på festen for Kristi Legeme og Blod, sa biskop Ratko Peric av Mostar-Duvno i Bosnia-Herzegovina at både han og hans forgjenger har uttrykt dyp skepsis til de påståtte åpenbaringene. Han la til at både Pave Johannes Paul II og Pave Benedikt XVI har støttet de lokale biskopers bedømmelser.

I sin preken forklarte biskop Peric at selv om "Den Hellige Fars rett til å ta den endelige avgjørelsen anerkjennes", så tviler han på åpenbaringenes ekthet. Han minnet om at han tidligere har diskutert tema med tjenestemenn fra Vatikanet, inklusive daværende kardinal Joseph Ratzinger, og at de da delte hans skepsis.

"De virker ikke særlig autentiske," sa biskopen, "når man vet på forånd når disse såkalte åpenbaringene vil skje." Det er nå visstnok snakk om tusenvis av beskjeder, og biskopen sa at "flommen av såkalte åpenbaringer, beskjeder, hemmeligheter og tegn styrker ikke troen. Det vi ser i alt dette gjør oss mer overbevist om at det ikke er noe troverdig eller sant ved det hele."

Den første meldingen om åpenbaringer av Maria i Medjugorje skjedde for litt over 25 år siden. I løpet av 1980-tallet flokket tusenvis av katolikker seg til den lille byen. Mange meldte også om dype åndelige opplevelser. Det kom færre pilegrimer i løpet av 1990-tallet, som følge av krigen i regionen og den økende skepsisen blant kirkelige ledere.

Biskop Peric minnet folket sitt i Medjugorje om de restriksjonene han har gitt dem. Menigheten er formelt ikke "en helligdom", sa han, og må derfor ikke karakteriseres som en. Det skal ikke oppmuntres til pilegrimsturer til kirken. Prestene i menigheten har "ikke myndighet til å uttrykke sine private synspunkter dersom disse er i motsetning til Kirkens offisielle syn på såkalte 'åpenbaringer' og 'beskjeder', dette gjelder under feiring av sakramenter, religiøse aktiviteter og i katolsk media."

Biskopen ba også de som har fått de såkalte åpenbaringene til å "vise kirkelig lydighet og slutte med å gi offentlige manifestasjoner og beskjeder."

Noen av de fransiskanske prestene som er blitt plassert i Medjugorje, sa biskopen, er blitt utvist fra sin orden fordi de har nektet å akseptere Kirkens autoritet. "De har ikke bare gjennomført illegale handlinger i menighetene, de har også behandlet sakramentene på en ikke-sakral måte." Som biskop av Mostar-Duvno, uttrykte han, følte han seg tvunget til å advare de troende mot "å skrifte ugyldig til disse prestene og mot å delta i liturgier som krenker det hellige."

CWN - Catholic World News (4. juli 2006)

av Webmaster publisert 04.07.2006, sist endret 04.07.2006 - 21:35