Første Internasjonale Møte om bio-etikk

Fra 5.-7. juli vil byen Asunción i Paraguay være vertskap for det første Internasjonale Møte om bio-etikk. Møtet blir arrangert av Konsortium av Katolske Leger i Paraguay og Det Pavelige Akademi for Livet. Møtet ble startet med en messe celebrert av erkebiskop Pastor Cuquejo av Asunción. Etter messen ble det holdt en konferanse med tittelen "Introduksjon til bio-etikk: utvikling, miljø og metode" av msgr. Maurizio Calipari fra Det Pavelige Akademi for Livet.

Kongressen avsluttes 7. juli med messe celebrert av den apostoliske nuntius i Paraguay erkebiskop Orlando Antonini.

I Norge har Menneskeverd engasjert seg særlig om bio-etikk. Oslo katolske bispedømme er støttemedlem i Menneskeverd.

FIDES - International Fides Service (6. juli 2006)

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 06.07.2006 - 16:00