Sterk nedgang i britisk messedeltagelse

Messedeltagelsen i Storbritannia har gått ned med 40 prosent i løpet av den siste generasjonen, mens den katolske befolkningen økte med 6 prosent.

Anthony Spence ved det Pastorale forskningssenteret fant ut at antall dåp var blitt halvert, antall kirkelige ekteskap gått ned med 60 prosent og antall ferminger også gått ned med 60 prosent. Disse tallene ble presentert i en artikkel av Ruth Gledhill i London Times. Anthony Spence sin forskningen dekker årene fra 1963 til 1991. "Nyere tall, fra 2004, viser en liten bedring. I 2004 var messedeltagelsen på totalt 960.000, en nedgang fra 1991 da tallet var 1,3 millioner," skriver London Times.

CWN - Catholic World News (7. juli 2006)

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 07.07.2006 - 10:54