Pavelig Misjonsforbund feirer 75-års jubileum

Den filippinske grenen av Det Pavelige Misjonsforbundet marker neste år sitt 75-års jubileum. De har blant annet evangelisert, støttet og oppmuntret misjonærer, prester, ordensfolk og seminarister, og hjulpet fattige. Kontoret på Filippinene åpnet i 1932. P. Josè Siguion ble da utnevnt til å lede arbeidet av daværende erkebiskop av Manila Miguel O'Doherty. Planleggingen av jubileet skjedde under et nylig avholdt møte i det apostoliske vikariatet Puerto Princesa. Feiringen starter allerede i år.

Aktivitetene i forbindelse med jubileet skal fokusere på historiske hendelser og takke Gud for å ha støttet Det Pavelige Misjonsforbundets arbeide. Det er også planlagt at man skal se framover og finne nye veier for misjonsarbeidet, samt gjenoppdage bønnen, og moralske og åndelige verdier.

Planlagte hendelser er: Misjonsleir for ungdom (30. september - 2. oktober 2006), Asiatisk misjonskongress (18.-23. oktober, i Thailand), "For Troen" møte (2.-3. desember), Nasjonal kongress for fellesskapet Peter apostelen (17.-21. januar 2007), Hellig barndom kongress (18.-22. juli).

FIDES - International Fides Service (7. juli 2006)

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 07.07.2006 - 14:42