Kardinal og prester blir organdonorer "for Kjærligheten"

Kardinal Nicholas Cheong Jin-Suk, erkebiskop av Seoul, og alle prestene i erkebispedømmet har lovet å donere bort sine organer når de dør. De har oppfordret befolkningen i Korea til å gjøre det samme. Oppfordringen kom på Verdensdagen for Bønn for Helliggjøring av Prester (23. juni). Kardinalen sa: "Å donere organer etter sin død er en fabelaktig måte å uttrykke kjærlighet og glede på, fordi det er å dele livet, den største gaven vi har fått fra Gud. Gjennom denne måten å dele på blir både donorer og mottagere glade."

Kardinal Cheong fortalte om den vanskelige situasjonen til dem som må vente lenge på en transplantasjon. "Der er tusenvis av pasienter," sa kardinalen, "som venter på en organdonasjon, men antall donorer er ikke tilstrekkelig. Organdonasjon etter døden er en fin måte å praktisere nestekjærlighet på som ikke krever mye." Han la til: "Derfor oppfordrer jeg alle, særlig katolikker, til å delta i denne nestekjærlighetsøvelsen og til å erfare gleden ved å dele."

Thomas Han Hong-sun, president i Rådet for Legfolk i Korea, svarte raskt og positivt: "Rådet vil snart presentere noen konkrete forslag om hvordan legfolk kan delta i denne kampanjen, og på den måten følge prestenes gode eksempler."

AsiaNews (7. juli 2006)

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 07.07.2006 - 15:24