Invitasjon til fest hos St. Josephsøstrene

Følgende søstre feirer sitt ordensjubileum, søndag, 13.08.2006:

Søster Tarcisia Bornemann — 70 års jubileum

Søster Katharina Benkhoff — 50 års jubileum

Søster Beate Grevenkamp — 25 års jubileum

FESTMESSEN ER SØNDAG, 13.08.2006 KL. 11.00 I ST. JOSEPHSØSTRENES HJEM (I LÅVENS SAL) VED BISKOP BERNT EIDSVIG.

Deretter er alle invitert til en mottagelse i søstrenes dagligstue i hovedhuset.

Melding fra St. Josephsøstrene / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. juli 2006)

av Webmaster publisert 10.07.2006, sist endret 10.07.2006 - 11:40