Vatikanets FN-utsending støtter mål om full sysselsetting

Under en tale i et FN møte om arbeide ytret Vatikanets representant ønske om mer effektive måter å gi internasjonal støtte til utviklingsland på. Han viste til at utenlandshjelp i dag ofte opprettholder et korrupt elitestyre i land som mottar støtte.

Erkebiskop Silvano Tomasi, Vatikanets permanente observatør i FN, ønsket diskusjonen om full sysselsetting velkommen. Han sa at diskusjonene "belyser menneskets sentrale posisjon, verdien av menneskers arbeide og viser en vei til å bekjempe varig fattigdom."

Vatikanets representant sa at konsekvensen av å ikke ha tilfredsstillende sysselsetting, både er problematisk i forhold til sosial utvikling og stabilitet. Frustrasjonen som arbeidsledighet medfører "kan provosere fram uordentlig oppførsel og dermed en mindre sikker verden," forklarte han videre. Han minnet også om pave Paul VI sine ord fra 1967: "Utvikling er fredens nye navn."

CWN - Catholic World News (10. juli 2006)

av Webmaster publisert 10.07.2006, sist endret 10.07.2006 - 13:11