Pave Benedikt XVI i Spania for å delta på Verdens Familiedag

 Se også:

Den Hellige Far ble lørdag 8. juli mottatt av kong Juan Carlos, på vegne av folket i Spania, på flyplassen i Valencia. På flyplassen hilste Paven på representanter for kongedømmet Spania, kirkelige representanter og utsendte fra media. Paven fortalte de fremmøtte at han hadde mange og gode minner fra sine tidligere besøk, kongresser og møter i Spania. Etter å ha hilst på og takket de fremmøtte, gav Den Hellige Far noen trøstende til de sørgende etter undergrunnsulykken som tok livet av 42 personer.

Pave Benedikt XVI sa at han var i Valencia for å delta på den femte Verdens Familiedag, og for å vise at familien har en sentral rolle i Kirken og samfunnet. "Familien er en unik institusjon i Guds plan og Kirken må forkynne og fremheve dens grunnleggende viktighet, slik at den kan leve ut sitt kall med en varig følelse av ansvar og glede," sa Paven.

Benedikt XVI minnet om Pave Johannes Paul IIs ønsker om en dyp og grunnleggende pastoral omsorg for familien, samtidig forsikret han alle om at han ville følge i de samme spor. Paven uttrykte også at han så fram til å feire den avsluttende messen sammen med alle deltagerne.

Til avslutning sa Paven: "I felleskap med alle som deltar, vil jeg be Herren, gjennom Vår Hellige Mor og apostelen Jakob, om Guds nåde for familier i Spania og i hele verden."

CNA - Catholic News Agency (10. juli 2006)