Ny official og dommer i tribunalet i Oslo katolske bispedømme

Msgr. Ralph Brown

Fra og med den 1. september 2006 overtar Msgr. Ralph Brown som official og dommer for tribunalet i Oslo katolske bispedømme. Utnevnelsen gjelder for to år med mulighet for forlengelse. Msgr. Brown har vært official i erkebispedømmet Westminster.

Msgr. Brown er født den 30. juni 1931 i Warsenaar ved Haag i Nederland. Trådte inn i Allen Hall presteseminar høsten 1953 og ble presteviet den 23. mai 1959 i katedralen i Westminster av kardinal Godfrey. Samme høst begynte han kirkerettslige studier i Roma. Han tok doktorgraden Cum Laude i juni 1963 med tesen "The Presumption of Innocence in the Criminal Laws of the Church".

Han har hatt mange oppgaver i årenes løp. I 1971 til 76 var han official i Westminster og 1977 til 2000 var han generalvikar i erkebispedømmet. I tillegg har han hatt mange verv innenfor kirkerettslig arbeide i England og Irland. Han har skrevet en viktig bok om annulering av ekteskap og har vært utgiver av tidsskrifter. I de senere år har han mottatt en rekke æresbevisninger.

Meddelelser fra Oslo katolske bispedømme 10. juli 2006 (11. juli 2006)

av Webmaster publisert 11.07.2006, sist endret 11.07.2006 - 10:15