Endringer i Halden

p. Peter Nguyen Tuan Van

 Se også:

Den 1. september løses p. Arulanandam Anthonypillai fra sin oppgave som sogneadministrator i St. Peters menighet i Halden. Han er blitt tilbudt en tjeneste som vikarprest under Generalvikaren.

Peter Nguyen Tuan Van utnevnes for ett år som sogneadministrator i St. Peter menighet i Halden med virkning fra 1. september.

Meddelelser fra Oslo katolske bispedømme 10. juli 2006 (11. juli 2006)

av Webmaster publisert 11.07.2006, sist endret 11.07.2006 - 10:27