Konferanse om liturgi i Afrika og Madagaskar godt igang

 Se også:

"Liturgien må leves som den fremste måten å leve Troen på, i nærvær av Kristus i alle menneskers liv," sa sekretæren i Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen i et møte i Ghana om "Liturgi i Afrika".

"Møtet startet med engasjerte deltagere. 100 deltagere fra hele Afrika, deriblant biskoper, medlemmer av nasjonale liturgikommisjoner og liturgi eksperter har kommet for å delta på møtet," sier erkebiskop Albert Malcolm Ranjith, sekretær i Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, til Fides.

Møtet startet 5. juli i Kumasi, Ghana, og arrangeres av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen i samarbeid med bispekonferansen i Ghana.

"I en beskjed til deltagerne pekte Benedikt XVI på den liturgiske vekkelsen på kontinentet, og den dype spiritualiteten til det afrikanske folk," sa erkebiskop Ranjith. "Et av målene for møtet er å tilby de afrikanske biskopene en mulighet til å reflektere over hvordan liturgien kan leves som den fremste måten å leve Troen på. Vi må forsikre oss om at de troende forstår viktigheten av liturgien," la erkebiskopen til.

Erkebiskop Ranjith avsluttet med å si at "møtet er en mulighet for oss til å lytte til de forventninger, bekymringer og håp den afrikanske kirken har."

FIDES - International Fides Service (11. juli 2006)

av Webmaster publisert 11.07.2006, sist endret 11.07.2006 - 12:28