Tre prelater utnevnt til "Kirkens Høyesterett"

Pave Benedikt XVI har utnevnt tre prelater til Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur. De utnevnte er: Kardinal Zenon Grocholewski (prefekt i Kongregasjonen for Katolsk Utdannelse), erkebiskop Raymond Burke av St. Louis og erkebiskop Luis Martinez Sistach av Barcelona.

Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur, i tillegg til Det apostoliske Pønitentiari og Den Romerske Rotas Tribunal, er de øverste rettslige instanser i Kirken. Den Apostoliske Signatur er den siste ankeinstans for ekteskapssaker og andre rettslige saker som faller under kirkeretten. Denne kirkelige rettsinstansen kan sammenlignes med Høyesterett i Norge. Den nåværende leder for Den Apostoliske Signatur er kardinal Agostini Vallini.

CWN - Catholic World News (11. juli 2006)

av Webmaster publisert 11.07.2006, sist endret 11.07.2006 - 12:41