To nye vietnamesiske prester til Norge

 

Michael Nguyen Duong Duy (foto: Mats Tande 2012-01-30)
p. Duong p. Tien

Det er kommet to nye vietnamesiske prester til Oslo katolske bispedømme, p. Louis Tien og p. Michael Duong.

P. Louis Tien har nylig avsluttet sine studier ved Biblicum i Roma. Han blir kapellan i St. Paul menighet i Bergen.

P. Michael Duong har fremdeles flyktningestatus og kommer fra flyktningeleir på Filippinene.

En nærmere presentasjon av disse vil komme senere.

Meddelelser fra Oslo katolske bispedømme 10. juli 2006 (11. juli 2006)

av Webmaster publisert 11.07.2006, sist endret 31.01.2012 - 14:34