Hver sjette polske prest arbeider i misjonen

Rundt 4000 polske prester, nesten hver sjette prest som er ordinert i Polen, arbeider og tjenestegjør utenfor deres hjemland, skriver avisen Gazeta Wyborcza.

Den polske dagsavisen skriver at de polske prestene forlater Polen hovedsakelig for å gjøre tjeneste i polske kommuniteter i utlandet. De polske prestene har også hjulpet til med å fylle tomrom i områder der det ikke har vært nok kall.

I motsetning til andre europeiske land har det alltid vært mange presteordinasjoner i Polen, sier Kirke-analytiker Ewa Czaczkowska til avisen Rzezpospolita.

Mange polske bispedømmer har oppfylt Benedikt XVIs ønske om å sende prester til polske kommuniteter i land som Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Irland, Sveriga og Norge. I fjor dro 106 polske prester for å arbeide i utlandet. Avisen Gazeta Wyborcza skriver at årets tall kan bli høyere siden det tallet på polakker som har emigrert har fem-doblet seg de siste årene.

CNA - Catholic News Agency (12. juli 2006)

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 12.07.2006 - 14:27