Verdensungdomsdag

 Se også:

Markering av Verdensungdomsdagen i menighetene

Verdensungdomsdagen feires årlig palmesøndag i Roma, blant annet med Pavens budskap til ungdom og en markering med ungdom på Petersplassen. Dette skjer i tillegg til de store Verdensungdomsdagsfeiringene, sist i Köln 2005 og neste gang i Sydney 2008. I OKB skal markering av Verdensungdomsdagen årlig skje søndag etter påske (2. søndag i påsketiden/Barmhjertighetssøndag). Norges Unge Katolikker vil stå for oversettelsen av Pavens budskap til ungdom, samt gjøre den tilgjengelig via internett, slik at Pavens budskap til ungdom kan benyttes ved markering av dagen, samt gjøres tilgjengelig for ungdom i menigheten. Det anbefales at markeringen av Verdensungdomsdagen organiseres i samarbeid mellom prest, kateketer og ungdomsgruppe, og at årets konfirmanter især inviteres til å delta, slik at markeringen kan få positive ringvirkninger for ungdomsarbeidet i menigheten.

WYD08 logo
Verdensungdomsdagen i Sydney i 2008

Norges Unge Katolikker koordinerer den nasjonale reisen for ungdom fra 16 år og oppover til Verdensungdomsdagen i Sydney i 2008. Planleggingsarbeidet er i gang, og interesserte bes ta kontakt med NUK dersom det er noen spørsmål.

Dersom det mot all formodning er andre grupper som skal arrangere reise, må disse kontakte NUK for nasjonal koordinering og påmelding. Hvis slike eventuelle grupper ønsker å bo med den felles norske gruppen i Sydney, er det NUK som har hovedansvaret for organisering og koordinering.

Det anbefales på det sterkeste å delta på NUKs nasjonale reise til Sydney 2008. Det er også ønskelig at menighetene allerede nå forbereder sine unge på reisen, både åndelig og praktisk. Mer informasjon vil være tilgjenglig på NUKs internettside www.nuk.no over sommeren.

Pham cong Thuan er leder for NUKs forberedelser og reise, geistlig ansvarlig er p. Reidar Voith.

Meddelelser fra Oslo katolske bispedømme 10. juli 2006 (13. juli 2006)