Kardinal ber om internasjonal hjelp til å løse krisen i Midtøsten

 Se også:

Kardinal Renato Martino, president i det pavelige råd for Rettferdighet og Fred, har bedt internasjonale ledere om å fremme fredssamtaler for å løse krisen i Midtøsten.

Til Vatikanradioen har kardinal Martino oppfordret til snar internasjonal handling, for å unngå at konflikten eskaleres. Han kommenterte også at det er FN sin oppgave å "fremme dialog og fred mellom de involverte partene, og for å opprettholde lov og orden i regionen".

CWN - Catholic World News (19. juli 2006)