Barne- og ungdomsarbeider ansatt i vikariat i St. Olav

Thea Tande Kristine Almås

Thea Tande, som har vært deltidsansatt i St. Olav menighet i Oslo som barne- og ungdomsarbeider, skal fra august ha studiepermisjon. Hun drar da til Frankrike for å ta spesialiseringsstudier i fransk for lærere. Studiepermisjonen vil vare i ett år.

Kristine Almås, som tidligere har vært aktiv i barne- og ungdomsarbeidet i både Mosjøen og Trondheim, vil vikariere for Thea mens hun er borte.

Barne- og ungdomsarbeideren har ansvar for bl.a. søndagsskole, ungdomslag og konfirmanter.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. juli 2006)

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 20.07.2006 - 13:39