Bønnedag for fred i Midtøsten

 Se også:

Pave Benedikt XVI har oppfordret til en verdensomspennende bønne- og botsdag for fred i Midtøsten søndag 23. juli.

I en melding 20. juli fra Vatikanets pressekontor, har den Hellige Far, oppfordret "hyrder og troende av alle kirker, og alle som har tro på verden, om å bønnfalle Gud om fredens edle gave."

Pavens melding gir en liste over spesifikke intensjoner som skal brukes den dagen:

- For at det straks skal bli våpenhvile.

- For åpningen av veier som tillater humanitær bistand å nå frem.

- For at fornuftige og ansvarlige forhandlinger kan starte for å gjøre slutt på objektivt urettferdige situasjoner som skjer i områder.

Paven oppfordret også bistandsorganisasjoner til å gi hjelp til de sivile som er fanget i kamphandlingene.

I den pavelige meldingen ble det også gitt et sammendrag av den Hellige Stols synspunkt på situasjonen:

I virkeligheten har libaneserne rett til å få sitt lands integritet og suverenitet respektert, Israelerne har rett til å leve fredelig i sitt land, og palestinerne har rett til å ha frihet og suverenitet i sitt hjemland.

CWN - Catholic World News (20. juli 2006)