Kristne møter fiendtligheter mens anti-konversjonslov nærmer seg

En ny rapport fra "Christian Solidarity Worldwide" (CSW) rapporterer om fortsatte voldelige angrep på kristne på Sri Lanka, samtidig behandles den foreslåtte anti-konversjonsloven i parlamentet.

Rapporten ble gitt ut etter et besøk til Sri Lanka av CSW og vitneutsagn i forbindelse med dødsstrusler mot prester. Under besøket møtte delegasjonen fra CSW Sri Lankesiske kirkeledere og intervjuet personer som er blitt forfulgt på grunn av sin tro. Delegasjonen diskuterte også situasjonen med diplomater fra Storbritannia og EU, samt tidligere utenriksminister Tyronne Fernando, som nå er senior rådgiver til Sri Lankas president.

Ifølge informasjonen CSW samlet sammen under besøket, har det i løpet av de fem første månedene vært rapportert 30 tilfeller av vold mot kristne og et økende antall trusler.

Samtidig som volden mot kristne øker diskuteres det siste utkastet til en anti-konversjonslov, utkastet er gjennom første høringsrunde.

CWN - Catholic World News (21. juli 2006)

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 21.07.2006 - 13:34