Fotball VM, Verdensungdomsdag og åndelige forberedelser

WYD08 logo

"Antall land som deltok under VM var 32, under WYD deltok 197. Det var 23000 frivillige som arbeidet for WYD, for VM var det 15000. Det var 75000 tilskuere tilstede under finalen i VM. Under 'finalen' for WYD var det 1,2 millioner tilstede. Og i motsetning til VM måtte ikke politiet gripe inn mot ulovligheter en eneste gang under WYD." Dette skriver biskop Anthony Fisher i en melding til alle ungdommer som forbereder seg til Verdensungdomsdagene i Sydney 2008. I sin tekst understreker han hvor stort Verdensungdomsdagene er.

Biskop Fisher peker også på viktigheten av en åndelig forberedelse til WYD ved å "la Herren snakke til ditt hjerte og forberede deg i tro og ånd, slik at du kan være del av den største samlingen av mennesker i Australias historie." Han oppmuntrer også til å "lese et avsnitt fra Bibelen hver dag fram til WYD, slik at du kan bli bedre kjent med Ordet."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. juli 2006)

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 21.07.2006 - 14:52