Kina vil stoppe ikke-approberte ordinasjoner

 Se også:

De kinesiske myndighetene har tilsynelatende bestemt seg for å stoppe ikke-godkjente ordinasjoner av biskoper. Dette skjer selv om samtaler mellom Kina og Vatikanet i Beijing fra 25. juni til 2. juli ikke gav noen konkrete resultater. Hjelpebiskopen av Hong, msgr. John Tong Hon, fortalte dette da han i går holdt en tale ved et økumenisk seminar arrangert av Det pavelige råd for fremme av kristen enhet like utenfor Seoul.

Om kinesiske bispenominasjoner sa msgr. Tong at Kina vil "stoppe ulovlige ordinasjoner", og la til at "man kan allerede se positive endringer i forholdet mellom den offisielle og uoffisielle kirken i Kina".

Han sa også: "De kinesiske myndighetene ønsker en dialog med den Hellige Stol, slik at det ikke blir flere illegitime ordinasjoner." Msgr. Tong gav tilbakemelding på hvilken effekt internasjonal media har hatt på saken: "Denne type informasjon kan legge positivt press på det kommunistiske styret. Media kan spille en viktig rolle."

Msgr. Tong snakket også om samtalene mellom Kina og Vatikanet for under en måned siden. "Vi bør ikke forvente altfor mye. Jeg tror at de kinesiske myndighetene ikke er så oppriktige og at de kun vil gå inn i overfladiske samtaler. De vet at situasjonen vil endre seg i fremtiden, men de vil ikke at endringene skal skje for raskt."

AsiaNews (21. juli 2006)