Ministranter deler ut Pavens yndlingskjeks som forberedelse til septemberbesøket

En gruppe ministranter fra Ratisbona i Bayern har klekket ut en alternativ plan for hvordan de kan reklamere for Benedikt XVIs besøk til Tyskland i september. De har annonsert at de vil dele ut Pavens yndlingskjeks for å oppmuntre til deltagelse under pavebesøket.

Ifølge nyhetsbyrået Kath.net vil rundt 20 ministranter fra Mindelstetten i Ratisbona dele ut kjeks kommende lørdag. En av organisatørene, Georg Fesslmeier, sier at "med dette, ønsker ministrantene fra Mindelstetten å gjøre noe spesifikt, slik at det pavebesøket kan bli husket som en århundrets hendelse i vår by."

I løpet av Pavens besøk til Ratisbona 12. september vil 15.000 ministranter fra alle bispedømmer i Bayern delta i Pavemessen.

Lederen for bispedømmets ministrantprogram, Johann Graf, sa: "Å være nær Paven og erfare denne hendelsen med ham vil uten tvil være en spesiell erfaring for ministrantene. Med deres tilstedeværelse, bønn og sang vil ministrantene delta i messen på en intens og aktiv måte."

Graf sa også at det var veldig tilfredsstillende å se hvordan ministrantene entusiastisk forbereder seg til pavebesøket. Han fortalte også at nesten 35.000 ministranter fra Tyskland vil delta i den internasjonale ministrant-pilegrimsturen til Roma 1. og 2. august.

CNA - Catholic News Agency (24. juli 2006)