50-års jubileum for innvielsen av kapellet på Marias Minde, "Maria Dronning"

For 50 år siden, 29. og 30. september 1956 ble kapellet på Marias Minde i Bergen innviet med store høytideligheter. I den anledning vil St. Franciskus Xaverius søstrene feire kapellets 50-års jubileum fredag 6. oktober. Søstrene inviterer alle til å delta på fest- og takksigelsesmesse, fredag 6. oktober kl 1700, der biskop Bernt Eidsvig vil være hovedcelebrant. Resten av sognets prester vil koncelebrere i messen.

Fra artikkelen "Nytt monumentalbygg innviet i Bergen" i St. Olav tidsskrift - nr. 19, 20. oktober 1956:

Ingen katolsk institusjon, stor eller liten, er fullverdig om ikke plass er avsett til et kapell, stort eller lite, under samme tak eller i nærmeste nærhet. "Marias Minde" skal huse ca. 50 personer, betjeningen iberegnet, og i nært naboskap vil snart en god rekke katolske familier ha sine hjem reist. Og som det i hovedbygget er gjort utstrakt regning med regelmessige besøk til rekonvalesentene, slik også når det gjelder søndagsbesøk til det påtenkte kapell. Derfor har søstrene like godt latt reise en hel liten kirke - så er den sak ordnet for god tid fremover! Her er plass til vel 100 personer, pluss enda mange i sideskipet som er lagt og innredet slik at gamle og syke kan føres dit i rullestoler eller på bårer og herfra følge gudstjenestene eller holde sin personlige stille andakt. At kirken vil få jevn søkning, kan vel ikke være tvil om. Den rommer en slik andaktsfull skjønnhet, at den vil trekke selv langveisfarende til seg etterhvert som stedet blir kjent. Arkitektonisk er denne lille kirken i Bergens utkant det fineste vi har sett eller hørt tale om av nyere kirkebyggekunst i Norge. Blant skjønnere falt under omvisningen lørdag 29. september enda sterkere uttrykk til dens pris.

Den 19. mars 2001 var det ett hundre år siden St. Franciskus Xaveriussøstrene ble stiftet, en av bare to skandinavisk grunnlagte søsterfellesskap gjennom tidene (den andre er birgittinerordenen med sine ulike varianter).

Ved St. Franciskus hospital i Bergen fikk kongregasjon sitt moderhus og første novisiat, og fra Bergen skulle arbeidet spre seg til Stavanger, Haugesund, Arendal og Hønefoss. De hadde også en periode novisiat i Sylling.

I likhet med flere andre kvinnelige ordenssamfunn, har søstrene hatt et hovedarbeidsområde innenfor sykehusdrift. Dessuten har de vært aktive i de katolske menighetsskolene og generelt vært med å bygge og drive de katolske menighetene der de har vært.

Sr. Else-Britt Nielsen op avslutter en artikkel om søstrene på følgende måte:

Den norske søsterkongregasjon av St. Franciskus Xaverius, som Fallize stiftet på råd fra Roma, har like fra sin spede begynnelse og til dags dato innfridd sin oppgave til gavn - både for den katolske kirke i landet og det norske samfunn. Enkelte norske kvinner har i årenes løp sluttet seg til søstrenes rekker, men uten hjelpere fra det den gang ressursrike "katolske" Europa ville prosjektet ha vært dødfødt. Kjernen var tre luxembourgske fransiskanerinner som beredvillig stilte opp for den gode sak da deres egen kongregasjon ikke lenger kunne fortsette i Norge. Slik var foretaket i en årrekke sikret en erfaren og driftig leder; moder Bonaventura Schlösser. Da hun i 1923 av moder Beata Höfling ble avløst som forstanderinne, var kongregasjonen blitt landets nest største med omkring 80 søstre. På det meste telte den 150 søstre. Det var i tiåret før konsilet.

I likhet med mange andre apostoliske kongregasjoner i den vestlige verden, sviktet kallene. Dette skjedde på et tidspunkt da norske myndigheter ikke favoriserte private initiativ i helsesektoren. En skjebnens ironi, tatt i betraktning de problemer det offentlige helsevesen i dag står overfor.

Søstrenes antall og hus er i dag redusert, men de er stadig vekk engasjert i menighetsarbeid. Dessuten har St. Olav retrettsenter på Voss blitt et samlingssted både for katolikker og ikke-katolikker. Uansett sviktende tilgang, så står søstrenes verk som et av de mest betydelige for Den katolske kirke i Norge i nyere tid.

Hele artikkelen var på trykk i Broen 2/01.

Franciskus-Xaveriussøstrene er den eneste bispedømmekongregasjonen i OKB. Det finnes for tiden Franciskus-Xaveriussøstre i Bergen og på Voss, i alt drøyt litt over 23 søstre.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. juli 2006)

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 24.07.2006 - 14:47