St. Elisabethsøstrene 100 år i Tromsø

Sr. Natanaela underviser Førstekommunionsbarn i Tromsø

Den Norske Provins av St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon har gleden av å innby til en feiring lørdag 29. juli 2006 kl. 12.00 i anledning søstrenes 100 års tilstedeværelse i Tromsø. Vi begynner med takkemesse i Vår Frue kirke i Tromsø, hvor biskop Gerhard Goebel vil være hovedcelebrant. Etter messen blir det kirkekaffe på Elisabethsenteret, stedet hvor søstrene arbeidet i mange år. Alle er hjertelig velkomne.

De første søstre kom til Tromsø i 1906. Søstrene kjøpte etter anbefaling av biskopen et hus i den daværende Nedre Skolegate 34. Dette huset viste seg straks som helt uegnet, så det ble foretatt et makeskifte med et hus i Grønnegate 102. Heller ikke her gikk det an å drive hospital, så samme år fant man et brukbart alternativ i Storgaten 112. Det ble St. Elisabeth Hospital i nesten 20 år.

Samtidig vokste også den katolske skolen hvor søstrene underviste. Senere ble det kjøp tomt i Mellomveien. På en større tomt stod det nye St. Elisabeth Hospital ferdig kort før jul 1924. Hospitalet hadde i starten ikke egne leger, men leger med praksis i byen kunne innlegge og behandle sine egne pasienter der. Senere ble faste leger tilknyttet hospitalet, og det ble øyeavdeling, fødeavdeling og gynekologisk avdeling. I begynnelsen av 70-årene kom planene om Universitetet, og det ble klart for oss at vi ikke kunne lede en avdeling på en universitetsklinikk. I 1976 åpnet vi St. Elisabeth-hjemmet i Balsfjordgata. Dette er et hjem for pensjonister. Samtidig forsetter vi å gjøre tjeneste i menigheten.

Melding fra St. Elisabethsøstrene / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. juli 2006)

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 27.07.2006 - 11:30