Metodister godkjenner katolsk-luthersk erklæring om rettferdiggjørelsen

Et historisk skritt på veien mot kristen enhet ble tatt 23. juli, da godkjente "World Methodist Conference" den katolsk-lutherske erklæring om rettferdiggjørelsen. Erklæringen, som forklarer hvordan mennesker blir rettferdige i Guds øyne og blir frelst av Jesus Kristus, ble godkjent av Vatikanet og Luthersk Verdensforbund i 1999.

Kardinal Walter Kasper, president i det pavelige råd for fremme av kristen enhet, kaller signeringen i Seoul, Sør-Korea, for "historisk" og "en gave fra Gud".

Felleserklæringen om rettferdiggjørelsen "gir et grunnlag for et dypere vidnesbyrd til hele verden," sa kardinalen etter signeringen. To representanter fra hver av de tre kirkesamfunnene signerte avtalen.

Kardinal Kasper uttrykte håp om at felleserklæringen vil føre til en forpliktelse til felles bønn, fortsatt teologisk dialog og "en økning av felles vidnesbyrd om Evangeliet om Jesus Kristus."

CNA - Catholic News Agency (27. juli 2006)

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 27.07.2006 - 12:39