Henrik Holm ny redaktør av St. Olav tidsskrift

Unni Klepper Joynt Henrik Holm

 Se også:

Henrik Holm er ansatt som ny redaktør av St. Olav tidsskrift.

Henrik Holm er født 15. mars 1980 i Oslo og har de siste årene studert musikk og teologi i Berlin. I 1999-2001 studerte han musikk ved Hochschule der Künste (nåværende Universitet der Künste) i Berlin, med instrumentene orkesterslagverk og klaver. Fra 2001-2006 har han studert teologi ved Humboldt-universitetet i Berlin, og diplomeksamen ble avlagt i 2006. I 2005-2006 har han arbeidet som assistent for prof. dr. L. Markschies (seminar for eldre kirkehistorie).

Etter flere år i Berlin flytter Henrik nå tilbake til Oslo, sammen med sin kone Nina Maagaard Holm. Han tiltrer formelt som redaktør fra 1. september 2006, men er ikke på plass i Norge før den 11. september.

Nåværende redaktør, Unni Klepper Joynt, har derfor sagt ja til å være redaktør av også nr. 9-10, som skal være ferdig i midten av september. Klepper Joynt avslutter etter dette nummeret sin mangeårige innsats for tidsskriftet og går av med pensjon.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. august 2006)

av Webmaster publisert 22.08.2006, sist endret 22.08.2006 - 19:36