St. Olav domkirke skilles ut som egen driftsenhet

St. Olav domkirke i Oslo vil bli skilt ut som en egen driftsenhet - i likhet med det som er vanlig for domkirker. Det vil si at sognepresten i St. Olav leder sognet, men ikke driften av domkirken.

Domkirken skal det første året av den nye ordningen ledes av generalvikaren, p. Arne Kirsebom SS.CC., som skal ha et råd ved siden av seg - bestående av blant annet sogneprest i St. Olav menighet, p. Frode Eikenes, og den biskoppelige vikar for innvandrersjelesorgen, p. Berislav Grgic.

Den nye ordningen vil få en gradvis gjennomføring, med sikte på at det organisatoriske vil være på plass til nytt kirkeår.

Foreløbig går Berit Lea over fra å være ansatt i menigheten til å arbeide for domkirken som sakristan.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. september 2006)

av Webmaster publisert 06.09.2006, sist endret 06.09.2006 - 09:54