-Mennesket blir ikke mindre av at Gud blir større, sa paven i Altötting

I sin preken ved Maria-valfartsstedet Altötting mandag formiddag, talte pave Benedikt XVI over Marias Lovsang/Magnificat: "Min sjel lov Herren". På latin og flere andre språk er betydningen bokstavelig talt: Min sjel gjør Herren stor.

-Å gjøre Gud stor betyr å gi ham plass i verden, i våre egne liv, å la ham tre inn i vår tid og i våre gjøremål. Dette er den sanne bønnens dypeste vesen. Der Gud blir stor, blir ikke mennesket lite. Der blir også mennesket stort, og verden strålende, sa paven til de 70.000 troende som hadde samlet seg på torget.

Da engelen Gabriel fortalte Maria at hun skulle føde Guds sønn, svarte hun: "Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt" (Luk 1,38).

-Dette er hennes stadige grunninnstilling, kommenterte paven. Og så lærer hun oss å be: å ikke fremme vår egen vilje og våre egne ønsker overfor Gud, men la ham bestemme hva han vil gjøre. Av Maria lærer vi oss å være rede til å hjelpe til, men også å være ydmyke og sjenerøse nok til å akseptere Guds vilje og stole på at han skal svare med det som er til vårt beste.

Vaikanradioen (11. september 2006)

av Webmaster publisert 11.09.2006, sist endret 11.09.2006 - 17:04